СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДРА СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА, СТОЙЧО МАРИНОВ ГИЧЕВ, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 12 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 26 септември 2019

ДО

ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ

Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, БЛ.1Б, ВХ.15, ЕТ.1

 

АЛЕКСАНДРА СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА

Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.51, ВХ.7, ЕТ.1

 

СТОЙЧО МАРИНОВ ГИЧЕВ

Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.51, ВХ.7, ЕТ.1

 

ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 14,ЕТ.2, АП.2

 

Уведомяваме, Ви че е издадена Заповед №1871/10.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-989, L-990, LI-991, LII-992, XLVI-249 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.989, 07079.30.990, 07079.30.991, 07079.30.992 и 07079.30.249 по КК на гр. Бургас Същата е изложена в сградата на Община Бургас , ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с нея всеки ден от 8.30 до 12.30. тел. За връзка 056/907-286

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването им.

 

 

Гл. специалист:........................

      И.Петракиева/

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 557 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021