ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 13 Декември 2019
Публикувано от: Атанас Сиреков

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Дата на откриване: 14.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 27.12.2019 г.

Файлове:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

МОТИВИ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 138 Последна промяна: 11:41:44, 12 април 2021