ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

Понеделник, 23 Декември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради
необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас.
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: [email protected]

Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 06.01.2020 г.

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 213 Последна промяна: 11:41:27, 12 април 2021