Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 06 януари 2020
Валидно до: понеделник, 20 януари 2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО                                                                                        

ДИНА МИТЕВА ДЮЛГЕРОВА

Ж.К "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.40, ВХ.1, ЕТ.5

ГРАД БУРГАС

 

СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

Ж.К "МЕДЕН РУДНИК" БЛОК 86

ВХ.2, ЕТ.7

ГРАД БУРГАС

 

АНТОАНЕТА МИХАИЛОВА СТЕФАНОВА

БУЛ. ""ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ" №10, АП.1

ГРАД ШУМЕН

 

МИЛЕНА СТЕФАНОВА ДИМОВА

УЛ. "АВГУСТ ПОПОВ" №37, ЕТ.4, АП.15

ГРАД ШУМЕН

 

ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

УЛ. "ЗАЙЧАР" №14

ГРАД ХАСКОВО

 

СТОЯН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

УЛ. "МАГУРА" №18

ГРАД БУРГАС

 

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ХИТРОВА

УЛ. "ЮРИЙ ВЕНЕЛИН" №18

ВХ.5, ЕТ.5, АП.8

ГРАД БУРГАС

 

МАРИЯ НИКОЛОВА КУРТЕВА

УЛ. "ЛЮЛЯК" №2

СЕЛО ЗИМНИЦА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 

СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ

Ж.К "СЛАВЕЙКОВ" БЛОК 121,

ВХ.2, АП.7

ГРАД БУРГАС

 

СИМЕОНА ЛАЛЕВА ГОЛОГАНОВА

УЛ. "ПЕРЕ ТОШЕВ" №87

ГРАД ПЛОВДИВ

 

СТОЯН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

УЛ. "МАГУРА" №18

ГРАД БУРГАС

 

ПАВЛИНА ДЯНКОВА ИВАНОВА

Ж.К "МИТКО ПАЛАУЗОВ" БЛОК 4

ВХ. А, ЕТ.1, АП.1

ГРАД СЕВЛИЕВО

 

АНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

УЛ. "НЕНКО БАЛКАНСКИ" №9

ГРАД КАЗАНЛЪК

 

АНКА ПАНАЙОТОВА АНЕСТИЕВА

Ж.К "ИЗТОК", БЛОК 15

ВХ.И, ЕТ.4, АП.24

ГРАД КАЗАНЛЪК

 

 

 

ПАВЛИНА АНЕСТИЕВА ДЖАЛОВА

УЛ. "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" №16

ЕТ.3, АП.11

ГРАД КАЗАНЛЪК

 

ИВАН АНЕСТИЕВ ГЕОРГИЕВ

КВ. "БЕНКОВСКИ"

УЛ. "ПОП ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ" №16

ГРАД СОФИЯ

 

НИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

Ж.К "МЕДЕН РУДНИК" БЛ.519

ЕТ.5, АП.29

ГРАД БУРГАС

 

ГЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

УЛ. "ЦАРИГРАДСКА" №49

ГРАД БУРГАС

 

ЖЕКО АТАНАСОВ ТРЕНДАФОЛОВ

Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛОК 30

ВХ.1, ЕТ.3, АП.8

ГРАД БУРГАС

 

ТОДОР ЯНЕВ НИКОЛОВ

УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" №94, ЕТ.2

ГРАД БУРГАС

 

ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №10

ГРАД БУРГАС

 

ИВАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ

Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛОК 20

ВХ.2, ЕТ.2

ГРАД БУРГАС

 

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3847/10.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас във връзка с провеждане на процедура за учредяване право на прокарване на временен път към УПИ I-130,131 в масив 6, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

                                                                                                             06.01.2020 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 821 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021