Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 23 декември 2019
Валидно до: вторник, 14 януари 2020

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

74935/23.12.2019 г.    

ТЕНЬО ПЕТРОВ ТЕНЕВ

 

 

АУЗД №  74935-1/25.12.2019 г.

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 23.12.2019 г. до 14.01.2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 686 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021