С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на риба и рибни разфасовки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2019 – 2021 г.“.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 24 януари 2020
Валидно до: четвъртък, 30 януари 2020

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на риба и рибни разфасовки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2019 - 2021 г.", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0058, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 30.01.2020г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 5, стая 514.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40494

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1601 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021