Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 30 януари 2020
Валидно до: четвъртък, 30 януари 2020

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП - ПР за УПИ ХII-133, кв.5 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.1158 по КК на гр. Бургас - за обособяване и изграждане на нова тупикова улица".   

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 998 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021