Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 12 Февруари 2020, 12:33
Валидно до: Сряда, 12 Февруари 2020, 12:33

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за УПИ II, кв.1 по плана на Зона Изток - Парк "Езеро",  гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.622.137 по КК на гр. Бургас и изграждане на Крайморски комплекс - семеен парк за развлечение със зона за водни атракции с делфинариум, център за обитаване на животински видове и ботаническа градина".

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3922 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021