С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: : „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Община Бургас, нейни звена, общински предприятия и кметства“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 24 февруари 2020
Валидно до: четвъртък, 27 февруари 2020

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: : "Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Община Бургас, нейни звена, общински предприятия и кметства", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0063, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 27.02.2020г. (четвъртък) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 3, стая 319.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40585

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1807 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021