Съобщение до Руска Костова Косева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 25 Февруари 2020, 16:49
Валидно до: Вторник, 10 Март 2020, 16:49

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

РУСКА КОСТОВА КОСЕВА

УЛ. "ЯНКО КАРАГЯУРОВ" №14, ВХ.1

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3564/21.11.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ VI-5010430 в кв.40 по плана на с. Маринка.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             25.02.2020г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1072 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021