ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ"

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 20 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

Програма LIFE на Европейския съюз
С финансовия принос на 
Програма LIFE на Европейския съюз

Столична община
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE-IP CLEAN AIR

Координиращ бенефициент:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Асоциирани бенефициенти:

 

Eвропейската комисия одобри първия за Република България Интегриран проект по Програма LIFE - "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" на общините Столична, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора.Координиращ бенефициенти

Проектът е финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR с Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия.

В рамките на Проекта, за Община Бургас е предвидена и безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища за 1 994 домакинства с екологосъобразни форми на отопление: газ, централно топлоснабдяване и пелети.

Подробна информация е налична на интернет страницата на Проекта: http://www.lifeipcleanair.eu

Файлове:

Класиране на одобрените кандидати в основната фаза.pdf

Класиране по Пилотната фаза на проект "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух"

Приложение 4 Образец А1 Договор камина пелети.docx

Приложение 4 Образец А3 Договор пелети котел камина водна риза.docx

Приложение 4 Образец А2 Договор котел газ.docx

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 16018 Последна промяна: 16:13:12, 29 август 2022