Съобщение до заинтересовани собственици по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 23 март 2020
Валидно до: неделя, 05 април 2020

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ XVII-649 и XVI-650, кв.72 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.655.32 и 07079.655.31 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVI-650, нов УПИ XVII-347 и нов УПИ XIX-348 в кв.72 по плана на 

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ

Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 / 907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 939 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021