Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 23 март 2020
Валидно до: четвъртък, 23 април 2020

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр. 25 от 20.02.2020г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево, Община Бургас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта от трасето попадащо на територията на Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.401 в сградата на Община Бургас.

Прикачени файлове на проекта тук

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 982 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021