Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 23 Март 2020, 15:01
Валидно до:

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр. 25 от 20.02.2020г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево, Община Бургас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта от трасето попадащо на територията на Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.401 в сградата на Община Бургас.

Обялението е публикувано на 23.03.2020г.

Файлове:

Обяснителна записка
Дата: 23.03.2020 / 15:03

ПУП-ПП част 8
Дата: 23.03.2020 / 15:04

ПУП-ПП част 7
Дата: 23.03.2020 / 15:04

ПУП-ПП част 6
Дата: 23.03.2020 / 15:04

ПУП-ПП част 5
Дата: 23.03.2020 / 15:04

ПУП-ПП част 4
Дата: 23.03.2020 / 15:03

ПУП-ПП част 3
Дата: 23.03.2020 / 15:03

ПУП-ПП част 2
Дата: 23.03.2020 / 15:03

ПУП-ПП част 1
Дата: 23.03.2020 / 15:03

ПУП-ПП част 9
Дата: 23.03.2020 / 15:04

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1839 Последна промяна: 11:37:43, 30 декември 2020