Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 27 Март 2020, 15:27
Валидно до: Петък, 27 Март 2020, 15:27

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ II-237 в кв.22 по пла на на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.237 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №620/10.03.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-237 в кв.22 по пла на на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.237 по КК на гр.Бургас.

 

Гл.специалист:.................. /И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ I-214 в кв.20 по плана на с.Извор, Община Бургас, ПИ с идентификатор 32367.501.124 по КК на с.Извор

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №761/23.03.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-214 в кв.20 по плана на с.Извор,Община Бургас, ПИ с идентификатор 32367.501.124 по КК на с.Извор.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ IX-14, УПИ X-14, УПИ XI-14, УПИ XII-14, УПИ XIII-14, УПИ XIV-14, УПИ XV-14, УПИ XVI-14, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-14, УПИ XIX-14, УПИ XX-14 в кв.144 по плана на ж.р."Меден Рудник" Районен център на гр. Бургас - ПИ с идентификатори 07079.653.148, 07079.653.149, 07079.653.150, 07079.653.151, 07079.653.152, 07079.653.153, 07079.653.154, 07079.653.155, 07079.653.156, 07079.653.157, 07079.653.158, 07079.653.159 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №763/23.03.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-14, УПИ X-14, УПИ XI-14, УПИ XII-14, УПИ XIII-14, УПИ XIV-14, УПИ XV-14, УПИ XVI-14, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-14, УПИ XIX-14, УПИ XX-14 в кв.144 по плана на ж.р."Меден Рудник" Районен център на гр. Бургас - ПИ с идентификатори 07079.653.148, 07079.653.149, 07079.653.150, 07079.653.151, 07079.653.152, 07079.653.153, 07079.653.154, 07079.653.155, 07079.653.156, 07079.653.157, 07079.653.158, 07079.653.159 по КК на гр. Бургас.

 

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ ХX в кв.69 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.655.114 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №764/23.03.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ ПУП-ПРЗ за УПИ ХX в кв.69 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.655.114 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ V-861 в кв.60 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.861 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №765/23.03.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-861 в кв.60 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.861 по КК на гр.Бургас

 

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2485 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021