С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 3 Април 2020, 14:37
Валидно до: Четвъртък, 9 Април 2020, 11:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия",  с уникален номер в регистъра на обществените поръчки: № 00797-2019-0081, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 09.04.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача:

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40994  

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3101 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021