С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: „Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Културно- туристически комплекс „Ченгене- скеле“, с уникален номер в регистъра на общ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 7 Април 2020, 16:27
Валидно до: Понеделник, 13 Април 2020, 11:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Културно- туристически комплекс "Ченгене- скеле",  с уникален номер в регистъра на обществените поръчки: № 00797-2019-0074, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 13.04.2020 г. (понеделник) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, етаж 3, Заседателна зала.

 Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3016 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021