С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Изграждане на „Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“

Публикувано на: Петък, 10 Април 2020, 17:28
Валидно до: Сряда, 15 Април 2020, 10:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изграждане на "Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0079, Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 15.04.2020г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, етаж 3,  зала 26. 

 Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40989

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4208 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021