Съобщение до Щилянка Дикова и Пламен Диков за издадена заповед на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 13 април 2020
Валидно до: понеделник, 27 април 2020

ДО
Г-ЖА ЩИЛЯНКА ПЕТКОВА ДИКОВА
БЛ. 42, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 8
Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ГР. БУРГАС


КОПИЕ ДО
Г-Н ПЛАМЕН ИВАНОВ ДИКОВ
БЛ. 42, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 8
Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ГР. БУРГАС

Относно: Издадена заповед №732/19.03.2020 г. на Община Бургас.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИКОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИКОВ,

На основание чл. 61 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №732/19.03.2020 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, съставена на основание чл. 178, ал. 6, във връзка с чл. 178, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за забрана ползването и достъпа на строеж: "Едноетажна постройка с идентификатор 07079.650.166.2 по КК на гр. Бургас - стругарска работилница", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.650.166 по КК на гр. Бургас, УПИ IV-106, кв. 83 по плана на зона "Г", ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", бул."Захари Стоянов" №66, ползван в нарушение на чл. 178, ал. 1 от ЗУТ.


Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, жалбите и протестите не спират изпълнението на настоящата заповед.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 3 (три) - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Бургас - пред Административен съд-Бургас, в частта й, с която е допуснато предварително изпълнение и по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, и в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Бургас - пред Административен съд-Бургас, в останалата част.

Г. Христова - гл. специалист КС, отдел УПА, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 859 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021