Съобщение за издадено разрешение за строеж за обект "ПЛЪТНА ОГРАДА" в кв.Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 13 април 2020
Валидно до: понеделник, 27 април 2020

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСУВАНИ ЛИЦА

 

 

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж  №О-36/09.04.2020г. за обект: "ПЛЪТНА ОГРАДА" с височина до 2.20м. по регулационната граница между УПИ VI-1444 и УПИ VII-1484, местност "Черна Яна"/бивша "Караянос"/, землище на кв. Долно Езерово, разположена по равно в УПИ VI-1444 и УПИ VII-1484, с местонахождение УПИ  VI-1444 и УПИ VII-1484,  местност "Черна Яна"/бивша "Караянос"/, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ  с идентификатори 07079.6.1444 и 07079.6.1484 по КК и КР на гр. Бургас.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ.

 

 

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 834 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021