ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ"

Сряда, 29 Април 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ"

Проект № BG14MFOP001-4.030-0001 „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле"

Главна цел
Повишаване на привлекателността на селищно образувание "Ченгене скеле" и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство и природа.

Специфични цели:
► Създаване на нов туристически продукт с потенциал за преодоляване на сезонността в бургаски регион;
► Подобряване на туристическия имидж на региона;
► Създаване на условия за опазването, популяризирането и препредаването на нематериалното културно наследство между отделните поколения;
► Повишаване знанията по отношение на традиционни занаяти, автентични обичаи и фолклор;

Дейности:
♦ Проучване на нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив; разработване на интерпретационни програми и подготовка на аниматори за тяхното провеждане; разработване на идейна концепция и изграждане на етнографска експозиция, дейности за популяризиране на проекта.

Очаквани резултати:
√ Създаден нов материален и нематериален продукт;
√ Подобрен туристически имидж на региона;
√ Създадени условия за опазването, популяризирането и препредаването на нематериалното културно наследство между отделните поколения;
√ Повишени знания по отношение на традиционни занаяти, автентични обичаи и фолклор;


Процедура "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас - Камено", финансиран по Програма за морско дело и рибарство

Стойност: БФП 324 866,72 лв., от които 276 136,72 лв. от ЕС чрез Европейски фонда за морско дело и рибарство и 48 730,00 лв. от държавния бюджет на РБ

Срок: 24 месеца

 

Файлове:

Сборник Ченгене скеле

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1999 Последна промяна: 12:11:42, 17 декември 2021