Лодкостоянката в „Крайморие“ става арт зона с мобилна сцена и седящи места за 200 души

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 6 Май 2020
Публикувано от: Стефан Минчев
Лодкостоянката в „Крайморие“ става арт зона с мобилна сцена и седящи места за 200 души

Община Бургас, МИРГ "Бургас - Камено" и Народно читалище "Петър Янев 1939" в "Крайморие" стартират изпълнението на проект за повишаване на туристическата привлекателност на квартала и съхранение на местната история и култура. Той вече е обезпечен финансово след подписан договор с Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

"С изграждането на новата лодкостоянка в "Крайморие" оставихме едно широко открито пространство с идеята там да се организират различни събития.  Вярвам, че местното читалище и кварталното сдружение на рибарите ще си сътрудничат успешно, за да стане едно от предпочитаните туристически места на Бургас", каза кметът Димитър Николов.

За улеснение провеждането на бъдещите мероприятия, по проекта ще бъдат закупени мобилна сцена и зрителски трибуни със седалки за 200 човека. Те ще бъдат сглобяеми, лесни за монтаж и демонтаж и по време на събитията ще бъдат разположени в южната част на красивата нова лодкостоянка, която се превръща в една от емблемите на "Крайморие". Мястото не е избрано случайно. То се намира в непосредствена близост до морето и лодките на местните рибари. Така публиката ще усеща една неповторима атмосфера. В проекта е заложено да се закупи и професионална озвучителна система за провеждане на различни събития - фестивали, събори, концерти, възстановки, демонстрации, кулинарни презентации и др., като общото между всички тях да е пресечната точка с морето и рибарството, с традиционните занаяти, с обредния календар и нашите празници.

Преди всичко останало е предвидено извършването на проучване за идентифициране и възстановяване на културното и историческо наследство на "Крайморие". То ще послужи като база за организиране на събития, свързани с морето и рибарството.

Всички инициативи ще се провеждат на открито - на територията на лодкостоянката и пред сградата на читалището. Очаква се те да привлекат на едно място разнообразна публика и голям брой участници - туристи, местни жители, любители на творчеството, занаятите, рибата и българските традиции. Това ще е предпоставка за развитие на квартала и съживяване на културния живот в него.

НЧ "Петър Янев 1939" е  създадено преди повече от 80 години. Основано е от Лазар Янев, Атанас Савов, Яни Андонов и Христо Славов. То носи името на прогресивен учител, убит от гръцките фанариоти. Днес НЧ "Петър Янев 1939" има мисията  да се превърне в съвременен център за културно и обществено развитие.

 

Проект "Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. "Крайморие", община Бургас" е финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020по процедура чрез подбор на проекти "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено".   

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3439 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021