Покана за подаване на оферта за „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: обект: „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, УПИ III, кв. 151, гр. Бургас“ и обект: „Изграждане на Кризисен център

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Април 2020, 12:00
Валидно до: Четвъртък, 30 Април 2020, 17:15

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 от същия закон и поради стартиране изпълнението на обект: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж.к. "Меден рудник", УПИ III, кв.151, гр. Бургас"  и  обект: "Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона "Д" на ж.к. "Меден рудник", УПИ III, кв.151, гр. Бургас", Община Бургас отправя покана за представяне на оферта за извършване на горепосочената услуга.

Файлове:

Покана
Дата: 23.04.2020 / 17:08

Протокол
Дата: 06.05.2020 / 16:08

Договор
Дата: 20.05.2020 / 14:11

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3178 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021