СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЦАР САМУИЛ" №90

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 27 май 2020
Валидно до: вторник, 09 юни 2020

Изх.№94-01-341/27.05.2020г.

Дирекция "ЦАУ "Приморие"  

 

 

ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ЦАР САМУИЛ"  №90

ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №768/24.03.2020г. и Заповед №769/24.03.2020г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII, кв.8 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ с идентификатор   07079.617.65 по КК на гр. Бургас.  

 

Същият е изложен в стая №5 на Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването и, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Тел. за справка:84 35 80.

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт
"Устройствено   планиране и архитектура"

Изготвил :
Сл.Костадинова 
Гл. специалист 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 923 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021