Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 02 юни 2020
Валидно до: вторник, 16 юни 2020

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП 66370-1/02.06.2020 г.

 ХРИСТО ИВАНОВ ВЕЛИНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация ФП66370 - 1 / 25.10.2018г Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66371 - 1/25.10.2018Г

2

№ ФП65354 - 1/ 02.06.2020г

ХЮСЕИН АХМЕД ЮСМЕН

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация ФП65354 - 1/ 27.09.2018г., ФП65355 - 1/27.09.2018; ФП65353 - 1/27.09.2018

3

№ ФП65376 - 1/02.06.2020 г.

                МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДУКОВА-ЧЬОНГ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП65376 - 1/ 27.09.2018 Г

4

№ № ФП65280 - 1                /02.06.2020 г.

ИНТЕРТИМЕКС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация ФП65280 - 1/ 25.09.2018 Г.

5

№ ФП65339 - 1                /02.06.2020Г.

АЙВИ ХАУС ЛИМИТИД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65339 - 1/26.09.2018Г.

6

№ ФП65267 - 1/02.06.2020 г.

 НЕТЛАНД ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65267 - 1/25.09.2018 г.

7

№ ФП65524 - 1/02.06.2020 г.

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация ФП65524 - 1/01.10.2018г.; № ФП65523 - 1 / 01.10.2018 Г.

8

№ ФП67705 - 1/02.06.2020 г.

ПОЧЕТНО КОНСУЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ- БУРГАС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № № ФП67705 - 1/17.12.2018 г.

9

№ ФП63376 - 1/02.06.2020 г.

СЛАВУТИЧ 08

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължениие по

декларация № ФП63376 - 1/17.07.2018г.

10

№ ФП63343 - 1/02.06.2020 г.

МЕГА - КОМ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП63343 - 1 / 16.07.2018 Г.

11

№ ФП62539 - 1/02.06.2020 г.

ЮТОРЕСТ ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП62539 - 1 / 25.06.2018 Г.

12

№ ФП63344 - 1/02.06.2020 г.

АЛЕКСАНДЕР ПЕЛЕТ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП63344 - 1 / 16.07.2018 Г.           

13

№ ФП63335 - 1/02.06.2020 г.

АМКО ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП63335 - 1 / 16.07.2018 Г.           

14

№ ФП68273 - 1/02.06.2020 г.

ЛАНД ИНВЕСТ АД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП68272 - 1/07.03.2019; ФП68273 - 1 / 07.03.2019 Г.

15

№ ФП71532 - 1/02.06.2020 г.

НИКОЛЕТА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 71532 - 1 / 04.07.2019 Г.      

16

№ ФП71531 - 1/02.06.2020 г.

АТАНАС ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФГ71531 - 1 / 04.07.2019 Г.           

17

№ ФГ 71611 - 1/02.06.2020 г.

РАДОСТИНА АНГЕЛОВА ХАДЖИЯНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 71611 - 1 / 05.07.2019 Г.

18

№ ФГ 72700 - 1/02.06.2020 г.

РОЗАЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛВАКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 72700 - 1 / 08.08.2019 Г., Акт за установяване на задължение по декларация  № ФГ 72699 - 1 / 08.08.2019 Г.

19

№ ФГ 72825 - 1/02.06.2020 г.

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 72825 - 1 / 13.08.2019 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.06.2020 г. до 16.06.2020 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 876 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021