Съобщение до „НОУБЪЛ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 08 юни 2020
Валидно до: понеделник, 22 юни 2020

ДО

"НОУБЪЛ ПРОПЪРТИС"ЕООД

УЛ."СТ.СТАМБОЛОВ"45, ВХ."Б",ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.604.61, 07079.604.177 и 07079.604.178 по КК на гр.Бургас, находящи се в кв.53 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас , с който имотите се урегулират и  се обособяват два броя нови УПИ - УПИ XXIV-336, с отреждане "За стоково тържище" и УПИ XXV-337 , с отреждане "За търговия, офиси и обществено обслужване" с предвиждане в тях на ново свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационните граници и при запазване на съществуващте сгради в УПИ XXIV-336 , с показатели на застрояване за устройствена зона "17/Смф", в съответствие с одобрен  ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина - 7 ет./ до 21 м/, Плътност до 80%, Кинт до 5 , Озеленяване мин.20% и задължително паркиране в рамките на УПИ, както  и обособяване на нов тупик за транспортно обслужване на имотите към бул."Я.Комитов", в условията на чл.16 от ЗУТ.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта  чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл. специалист  в Дирекция "Устройство на територията"

Община Бургас

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 656 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021