Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 12 юни 2020
Валидно до: петък, 19 юни 2020

Община Бургас съобщава Констативен акт  №П-7 от12.07.2020г., съставен по реда на чл. 57а, ал.2 от Закона за устройство на територията  

До: Неизвестен извършител

 

         Община Бургас, съобщава че за строеж: : "Дървен навес", с размери 3.10/6.00м. и Н=2.90м, поставен в ПИ с идентификатор 07079.30.1072 по КК на гр. Бургас, УПИ LIII, кв.54 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, с отреждане "за озеленяване", изпълнен от неизвестен извършител, без разрешение за строеж на основание чл. 57а, ал.2 от ЗУТ от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ при Община Бургас  е съставен констативен акт №П-7/12.06.2020г.  

         Възражения по констативен акт №П-7/12.06.2020г. може да бъдат подавани до Община Бургас- Дирекция ЦАУ "Приморие", ул. "Александровска" №83 в 7 (седем) дневен срок от датата на съобщаването му.

         В допълнение към настоящето съобщение на сайта на Община Бургас е публикуван и Констативен акт №П-30/08.08.2018г.

         Настоящето съобщение е направено на основание чл. 57а, ал.5 от ЗУТ.

         Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас

Главен специалист КС - М. Димитрова

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 731 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021