Съобщение за изадени заповеди с които се разрешава изработването на проекти за ПУП-ПРЗ по плана на зона Изток - „Парк Езеро",по плана на ПЗ"Север" и по плана на кв.Сарафово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 17 юни 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №1317/05.06.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-200 X-201 и XI-202 в кв.2 по плана на зона Изток - "Парк Езеро", гр.Бургас.

- Със Заповед №1318/05.06.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-733 и VII-630 в кв.27 а по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас.

 - Със Заповед №1320/05.06.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-575 в кв.51 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК на гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 672 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021