Съобщения до всички собственици и ограничени собственици за изадени заповеди с които се разрешава изработването на проекти за ПУП-ПРЗ по плана на зона Изток - „Парк Езеро",по плана на ПЗ"Север" и по плана на кв.Сарафово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 17 юни 2020
Валидно до: петък, 17 юли 2020

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в  УПИ IX-200 X-201 и XI-202 в кв.2 по плана на зона Изток - "Парк Езеро", гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1317/05.06.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-200 X-201 и XI-202 в кв.2 по плана на зона Изток - "Парк Езеро", гр.Бургас.                                                                     

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ I-733 и VII-630 в кв.27 а по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1318/05.06.2020г.  заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-733 и VII-630 в кв.27 а по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ Х-575 в кв.51 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1320/05.06.2020г.  заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-575 в кв.51 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.589 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 700 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021