Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 17 юни 2020
Валидно до: сряда, 01 юли 2020

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

 № ФП63504 - 1/17.06.2020

ВЕНО - ХОЛДИНГ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация АУЗД ФП63504 - 1/20.07.2018

Акт за установяване на задължение по декларация № АУЗД ФП63505 - 1/20.07.2018

2

№ ФГ 73327 - 1/17.06.2020г.

  ЖЕНИ ЖИВКОВА СЪБЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

ФГ 73330 - 1/28.08.2019г

ФГ 73329 - 1/28.08.2019г

 ФГ 73327 - 1/28.08.2019г                              

3

№ ФП65285 - 1/17.06.2020 г.

СТЕФАН СВЕТОСЛАВОВ КАЛМУКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП65285 - 1/25.09.2018

4

№ ФП68754 - 1/17.06.2020 г.

ДАНИЕЛ АБДАЛЛАХ БАЯЗИД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация ФП68754 - 1/19.03.2019г

Настоящият списък е в сила за периода от 17.06.2020 г. до 01.07.2020 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 868 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021