Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 17 юни 2020
Валидно до: сряда, 01 юли 2020

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

64584 / 17.06.2020 г.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАНДАРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ64584-1 и ГЯ64585-1 от 05,09,2018 г.

2.

64591 / 17.06.2020 г.

МЕХМЕД МАХМУД МЕХМЕД

*********

АУЗ №№: ГЯ64591-1 и ГЯ64592-1 от 05,09,2018 г.

3.

64988 / 17.06.2020 г.

ГЕОРГИ СТАВРЕВ НЕНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ64988-1 и ГЯ64990-1 от 18,09,2018 г.

4.

65598 / 17.06.2020  г.

ВАЛЕНТИН СПАСОВ ПАСЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ65598-1 и ГЯ65599-1 от 04,10,2018 г.

5.

65600 / 17.06.2020 г..

ПЕНЧО ИВАНОВ ДЖЕДЖЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ65600-1 и ГЯ65601-1 от 04,10,2018 г.

6.

65604 / 17.06.2020 г.

КАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ65604-1 / 04,10,2018 г.

7.

65606 / 17.06.2020 г.

МИТА ГИНЕВА ДОКОВА

*********

АУЗ № ГЯ65606-1 / 04,10,2018 г.

8.

65612 / 17.06.2020 г.

"ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ65612-1 и ГЯ65613-1 от 05,10,2018 г.

9.

65620 / 17.06.2020 г.

"КАРБОН ПРОДАКШН" ООД

*********

АУЗ № ГЯ65620-1 / 05,10,2018 г.

10.

65624 / 17.06.2020

"НЕО-БУРГАС" ООД

*********

АУЗ №№: ГЯ65624-1 и ГЯ65625-1 от 05,10,2018 г.


Настоящият списък е в сила за периода от 17.06.2019 г. до 01.07.2019 г.Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

64584 / 17.06.2020 г.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАНДАРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ64584-1 и ГЯ64585-1 от 05,09,2018 г.

2.

64591 / 17.06.2020 г.

МЕХМЕД МАХМУД МЕХМЕД

*********

АУЗ №№: ГЯ64591-1 и ГЯ64592-1 от 05,09,2018 г.

3.

64988 / 17.06.2020 г.

ГЕОРГИ СТАВРЕВ НЕНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ64988-1 и ГЯ64990-1 от 18,09,2018 г.

4.

65598 / 17.06.2020  г.

ВАЛЕНТИН СПАСОВ ПАСЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ65598-1 и ГЯ65599-1 от 04,10,2018 г.

5.

65600 / 17.06.2020 г..

ПЕНЧО ИВАНОВ ДЖЕДЖЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ65600-1 и ГЯ65601-1 от 04,10,2018 г.

6.

65604 / 17.06.2020 г.

КАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ65604-1 / 04,10,2018 г.

7.

65606 / 17.06.2020 г.

МИТА ГИНЕВА ДОКОВА

*********

АУЗ № ГЯ65606-1 / 04,10,2018 г.

8.

65612 / 17.06.2020 г.

"ПРЕМИУМ МЕТАЛ" ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ65612-1 и ГЯ65613-1 от 05,10,2018 г.

9.

65620 / 17.06.2020 г.

"КАРБОН ПРОДАКШН" ООД

*********

АУЗ № ГЯ65620-1 / 05,10,2018 г.

10.

65624 / 17.06.2020

"НЕО-БУРГАС" ООД

*********

АУЗ №№: ГЯ65624-1 и ГЯ65625-1 от 05,10,2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 17.06.2019 г. до 01.07.2019 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 700 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021