Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ППП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност „Пода"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 22 юни 2020
Валидно до: понеделник, 06 юли 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

-  С Решение № 10-13/27.05.2020 г. Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ППП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас) по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 647 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021