Съобщение до „ЮТОРЕСТ“ ООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 25 юни 2020
Валидно до: петък, 10 юли 2020

Съобщение до "ЮТОРЕСТ" ООД, представлявано от Валерий Еремеев, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Генерал Гурко" № 9, партер.

Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на "ЮТОРЕСТ" ООД, представлявано от Валерий Еремеев, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Генерал Гурко" № 9, партер че за преместваем обект по смисъла на чл. 56, ал. 1,т.2 предложение последно от ЗУТ: "НАВЕС - 43.00 кв.м." на позиция Н2 по одобрена схема на "Приморски парк", на Община Бургас е съставена покана №70-00-1240/2/16.06.2020г. за доброволно изпълнение на Заповед №723/17.03.2020 г. на Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). Заповед №723/17.03.2020 г., за премахване на обекта е влязла в сила на 26.05.2020 г., и подлежи на изпълнение.

Със съдържанието на покана №70-00-1240/2/16.06.2020г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас може да се запознаете в  Дирекция "ЦАУ Зора", Община Бургас (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №201, Тел. за контакт:  056/84 13 03- Цветан Атанасов, гл. специалист КС.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 513 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021