Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 25 юни 2020
Валидно до: петък, 10 юли 2020

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

65967 / 25.06.2020 г.

"БЕТАКОНТ" ООД

*********

АУЗ № ГЯ65967-1 / 23,10,2018 г.

2.

66020 / 25.06.2020 г.

"АВА" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ66020-1 / 24,10,2018 г.

3.

66028 / 25.06.2020 г.

"СТАРИЯТ ДРЯН - ИВАН АЛАДЖОВ" ЕТ

*********

АУЗ № ГЯ66028-1 / 24,10,2018 г.

4.

66033 / 25.06.2020  г.

ПЕТКО МИТЕВ САПУНДЖИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ66033-1 / 24,10,2018 г.

5.

66034 / 25.06.2020 г.

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

*********

АУЗ № ГЯ66034-1 / 24,10,2018 г.

6.

66235 / 25.06.2020 г.

РОСЕН НЕДЕЛЧЕВ ЧАНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ66235-1 / 25,10,2018 г.

7.

66722 / 25.06.2020 г.

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КЪНЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ66719-1; ГЯ66720-1; ГЯ66721-1 и ГЯ66722-1 от 01,11,2018 г.

8.

    74037 / 25.06.2020 г.

МАРИУС АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ74037-1 и ГЯ74038-1 от 04,11,2018 г.

9.

66871 / 25.06.2020 г.

"ЕЙНДЖЪЛ-ГЮЛСЕР" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ66871-1 / 06,11,2018 г.

10.

66874 / 25.06.2020 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ66874-1; ГЯ66875-1; ГЯ66876-1 и ГЯ66877-1 от 06,11,2018 г.

11.

66896 / 25.06.2020 г.

"ЕКОПРОДУКТ 95" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ66896-1 / 08,11,2018 г.

 12.

66934 / 25.06.2020 г.

МИТКО ОГНЯНОВ КАМБУРОВ

*********

АУЗ № ГЯ66934-1 / 14,11,2018 г.

 13.

67012 / 25.06.2020 г.

"ЮЛИ-ДАЛОУЗ" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ67012-1 и ГЯ67013-1 от 20,11,2018 г.

 14.

67195 / 25.06.2020 г.

"НОРД ЛОДЖИСТИКC" ООД

*********

АУЗ № ГЯ67195-1 / 26,11,2018 г.

 15.

67233 / 25.06.2020 г.

"ЮЛИЯ" ООД

*********

АУЗ № ГЯ67233-1 / 26,11,2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 25.06.2019 г. до 10.07.2019 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 677 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021