Съобщение до ЕТ „ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ – В.А.В.“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 29 юни 2020
Валидно до: понеделник, 06 юли 2020

Съобщение до ЕТ "ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ - В.А.В.", ЕИК 102045212, Валентин Атанасов Донев, със седалище и адрес на управление: бул. "Демокрация" № 18, ет.3, гр. Бургас.

 

 

Община Бургас, на основание §4, ал.2, изречение второ от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на ЕТ "ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ - В.А.В.", Валентин Атанасов Донев, със седалище и адрес на управление: бул. "Демокрация" № 18, ет.3, гр. Бургас, че за обект: "Временен павилион с размери 5,70/3,20 м. за ремонт на битова техника, в кв.1 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", находящ се до "Колодрума" е съставена покана изх. № 70-00-1398/5/27.05.2020 г. за връчване на констативен акт, на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ, с който е открито административно производство за премахването му.

Със съдържанието на писмо изх. № 70-00-1398/5/27.05.2020 г. може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Зора" при Община Бургас (ж. к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая 201), гл. специалист КС - Цветан Атанасов в 7 (седем) - дневен срок, считан от съобщаването му. 

                   Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 750 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021