Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Сряда, 8 Юли 2020, 16:44
Валидно до: Сряда, 22 Юли 2020, 16:44
   

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП80582/08.07.2020 г.    

КОСТАДИН ЯНКОВ СТАНКОВ

 

 

АУЗД №  80582-1/08.06.2020 г.

 

 

ИП76355-1/08.07.2020 г.         

НИКОЛА ЯНКОВ ИВАНОВ

 

 

АУЗД №76355 /18.12.2019г., 76356 /18.12.2019г.,

 

 

ИП77030-1/08.07.2020 г.         

М И С БЕТОН  ЕООД

 

 

АУЗД№ 77028,77027,77030,77029,77025,77024,77023,77022,77021,77020,77019,77018,77017,77016,77014,77013,77010,77009,77007,77006,77005,77004,77003,76997,76995,76994,76993/27.01.2020Г.

 

 

 

ИП61476/08.07.2020 г.    

ДЕАН

 

 

 

АУЗД № 61476-1/27.03.2018Г.

 

 

ИП67408-1/08.07.2020 г

ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ

 

 

АУЗД№ ИП67408-1/03.12.2018г.  

 

 

ИП67026-1/08.07.2020 г.  

НЕЛИ 79 ИНТЕРНАЦИОНАЛ

 

 

АУЗД№

ИП67026 - 1/21.11.2018г.

 

 

ИП80173-1/08.07.2020 г.    

ЕНГАМА ИНВЕСТ ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП80173 - 1/05.06.2020 Г.

 

 

ИП82124-1/08.07.2020 г.    

БОГДАН СТОЯНОВ КИРЯЗОВ

 

 

АУЗД№

ИП82124/24.06.2020г.,ИП82125/24.06.2020г.,ИП82122/24.06.2020г, ИП82127/24.06.2020г

 

 

ИП79997-1/08.07.2020 г.    

ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ

 

 

АУЗД№

ИП79997 - 1/03.06.2020 Г.

 

 

ИП81910-1/08.07.2020 г. 

ЙОСИФ ЧАЛЬО ЧАЛЬОВСКИ

 

 

АУЗД№

ИП81910 - 1/22.06.2020г., ИП81918 - 1/22.06.2020г

ИП81699-1/08.07.2020 г.    

 

ИП81699-1/08.07.2020 г.    

МАРИН МИХОВ ТЕНЕВ

 

 

АУЗД№

ИП81699/18.06.2020Г, ИП81702/18.06.2020Г, ИП81706/18.06.2020Г, ИП81704/18.06.2020Г, ИП81713/18.06.2020Г

 

 

ИП79095-1/08.07.2020 г.    

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

 

АУЗД№

ИП79095 - 1/27.05.2020 Г., ИП79100 - 1/27.05.2020 Г.

 

 

ИП81642-1/08.07.2020 г.    

ДИВАНИ БГ  ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП81642- 1/18.06.2020 Г.

 

 

ИП79298-1/08.07.2020 г.    

ЯСЕН ПЕТРОВ МИТОВ

 

 

АУЗД№

ИП79298 - 1/28.05.2020 Г., ИП79299 - 1/28.05.2020 Г., ИП79300 - 1/28.05.2020 Г., ИП79304 - 1/28.05.2020 Г., ИП79305 - 1/28.05.2020 Г., ИП79306 - 1/28.05.2020 Г., ИП79307 - 1/28.05.2020 Г.

 

 

ИП77652-1/08.07.2020 г.    

ИВИДА ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП77652 - 1/02.03.2020 Г., ИП77653 - 1/02.03.2020 Г., ИП77654 - 1/02.03.2020 Г.,

 

 

ИП81096-1/08.07.2020 г.    

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП81096 - 1/11.06.2020 Г.

 

 

ИП64671-1/08.07.2020 г.    

 

СИМЕОН АНГЕЛОВ ТАТАРОВ

 

 

АУЗД№

ИП64671 - 1/10.09.2018 Г.

 

 

ИП80584-1/08.07.2020 г.    

ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ

 

 

АУЗД№

ИП80584 - 1/08.06.2020 Г.

 

 

ИП80580-1/08.07.2020 г.    

КИНИЕВ ЕООД

 

 

на  АУЗД№

ИП80580 - 1/08.06.2020 Г.

 

 

ИП80526-1/08.07.2020 г.    

ЧЕЛАНИ ЧЕЛЕСТИНИ АЛФРЕДО

 

 

АУЗД№

ИП80526 - 1/08.06.2020 Г.

 

 

ИП79714-1/08.07.2020 г.    

АТАНАС ЗЛАТАНОВ СТАМОВ

 

 

АУЗД№

ИП79714 - 1/02.06.2020 Г., ИП79711 - 1/02.06.2020 Г.

 

 

ИП80194-1/08.07.2020 г

СТАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП80194 - 1/05.06.2020 Г., ИП80193 - 1/05.06.2020 Г.,

 

 

ИП75932-1/08.07.2020 г.    

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ЕТ

 

 

АУЗД№

ИП75932 - 1/11.12.2019 Г.

 

 

ИП75900-1/08.07.2020 г.    

ВЕНЕЦИАНА - НИКОЛОВ, НИКОЛОВА И СИЕ СД

 

 

АУЗД№

ИП75900 - 1/11.12.2019 Г.

 

 

ИП79517-1/08.07.2020 г.    

АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

 

 

АУЗД№

ИП79517 - 1/29.05.2020 Г.

 

 

ИП79750-1/08.07.2020 г.    

СТАНКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА

 

 

АУЗД№

ИП79750 - 1/02.06.2020 Г., ИП79751 - 1/02.06.2020 Г..,

 

 

ИП79462-1/08.07.2020 г.    

НИКОЛАЙ РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

АУЗД№

ИП79462 - 1/29.05.2020 Г., ИП79464 - 1/29.05.2020 Г., ИП64427 - 1/03.09.2018 Г.

 

 

ИП66134-1/08.07.2020 г.    

ТЕРАСТРОЙ  ООД

 

 

АУЗД№

ИП66134 - 1/24.10.2018 Г, ИП66131 - 1/24.10.2018 Г.

 

 

ИП76180-1/08.07.2020 г.   

ПИРГОССТРОЙ

 

 

 

АУЗД№

ИП76180 - 1/13.12.2019 Г.

 

 

ИП70269/08.07.2020 г.    

ЦОНЬО ЖЕЛЕЗЧЕВ ТЕРЗИЕВ

 

 

 

АУЗД №  70269-1/08.05.2019 г.

 

 

ИП76182-1/08.07.2020 г.         

МИДЯТ ЕООД

 

 

АУЗД №76182 /13.12.2019г.

 

 

ИП81063/08.07.2020 г.

ИЛИАНА ИВАНОВА ВАРДЕВА

 

 

АУЗД №  81063-1/11.06.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 08.07.2020 г. до 22.07.2020 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3037 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021