Съобщения на Община Бургас до собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Банево, ж.к."Изгрев" и ЦГЧ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 09 юли 2020
Валидно до: неделя, 09 август 2020

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХII-517 в кв.39 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.517 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1638/06.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-517 в кв.39 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.517 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ II-372, III-187, I-186,102 и IV-372 в кв.22а по пална на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.438, 07079.501.439, 07079.501.422 и 07079.501.440

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1639/06.07.2020г.  заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.56, ал.1 от АПК прекратява процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-372 и III-187 в кв.22а по пална на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.438 и 07079.501.439 по КК на гр.Бургас за преконфигуриране на УПИ и на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ II-372 и III-187 в кв.22а по пална на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.438 и 07079.501.439 по КК на гр.Бургас за промяна на отреждането им.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХII-517 в кв.39 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.517 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1638/06.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-718 в кв.31 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.199 по КК на гр.Бургас.                                                                                                                                                                                        Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 771 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021