СЪОБЩЕНИЕ до РАДИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 30 юли 2020
Валидно до: четвъртък, 13 август 2020

ДО
РАДИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ


Във връзка с чл.140 и чл.134, ал.6 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвена комбинирана скица №ДЕ-1/04.03.2020г. със виза за проектиране от 04.03.2020г., за пристрояване по указан начин на сграда с идентификатор 07079.825.135 по КККР на гр. Бургас в УПИ І, отреден "за Компл. жил. стр.", кв.35 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас на Главен експерт, отдел УПА, при Община Бургас, арх. Десислава Евгениева.
Визата е изложена в стая №20 на Д "ЦАУ Освобождение всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да я обжалват чрез Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок датата на получаване на настоящото съобщение.

инж. Р. Орбова
Гл. специалист АС

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 658 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021