Съобщение до Райна Димитрова, Фани Генчева и Димитър Генчев за одобрена оценка на поземлен имот в с.Маринка

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 31 юли 2020
Валидно до: четвъртък, 13 август 2020

РАЙНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 9, ВХ. 3, ЕТ. 5
ГР. БУРГАС

ФАНИ ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА
Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 18, ET. 12
ГР. БУРГАС

 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ
Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 18, ЕТ. 12
ГР. БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със Заповед № 1525/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 72/488 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 47202.503.143 по КККР на с. Маринка, целият с площ 488 кв.

Част от цитираният имот попада върху бивша нива №1 по помощен план към ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", землище с. Маринка, общ. Бургас, записана на наследници на Петко Сивенов.

В качеството Ви на наследници на Петко Сивенов, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222-И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 724 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021