Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 28 юли 2020
Валидно до: вторник, 11 август 2020

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

69865 / 28.07.2020 г.

ХРИСТИНА КУРТЕВА ДОБРЕВА

*********

АУЗ № ГЯ69865-1 / 18,04,2019 г.

2.

70470 / 28.07.2020 г.

ЕТ "ВЕСЕЛИНКА-ДИМИТЪР КОПАРАНОВ"

*********

АУЗ № ГЯ70470-1 / 15,05,2019 г.

3.

74362 / 28.07.2020 г.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ74362-1 / 15,11,2019 г.

4.

75333 / 28.07.2020  г.

ИРИНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

*********

АУЗ № ГЯ75333-1 / 02,12,2019 г.

5.

75880 / 28.07.2020 г.

ЕЛМИРА ИВАНОВА ПЛАНИНСКА

*********

АУЗ № ГЯ75880-1 / 11,12,2019 г.

6.

75882 / 28.07.2020 г.

ДИАНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

*********

АУЗ № ГЯ75882-1 / 11,12,2019 г.

7.

76353 / 28.07.2020 г.

СТАНКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ76353-1; ГЯ76354-1 и ГЯ76355-1 от 17,12,2019 г.

8.

    76472 / 28.07.2020 г.

ЗВЕЗДОМИР ГЕОРГИЕВ ДЖУРКОЛОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ76472-1 и ГЯ76473-1 от 19,12,2019 г.

9.

77175 / 28.07.2020 г.

СТОЯНКА ЖЕКОВА ДИМОВА

*********

АУЗ № ГЯ77175-1 / 28,01,2020 г.

10.

83405 / 28.07.2020 г.

"ВАЛЕРИ 83" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ83405-1 / 08,07,2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 28.07.2019 г. до 11.08.2019 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 770 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021