УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 21 Август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 9 броя дървета, във връзка с ремонта на тротоарната настилка и осигуряването на достъпна средна на бул. "Демокрация" в участъка ул. "Копривщица" - ул. "Места", град Бургас.

Дърветата, разположени на бул. "Демокрация" в участъка ул. "Копривщица" - ул. "Места", град Бургас, със състояние, подробно описано в протокол от 22.06.2020 година са: Яворолистен чинар (Platanus x acerifolia) №№315, 316, 318, 320, 324, 332 - 11 броя; Западен чинар (Platanus occidentalis) -№№314, 317 - 2 броя; Източен чинар (Platanus orientalis) - №319 - един брой.* Номерата са от "Паспортизация на дълговечната растителност", изготвена от "Дендро Протект" ЕООД през 2015 година.    

Файлове:

Уведомление

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 867 Последна промяна: 16:23:20, 21 август 2020