Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 16 Септември 2020, 16:25
Валидно до: Сряда, 30 Септември 2020, 16:25

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

76014 / 16.09.2020 г.

ТОНИ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ76014-1 / 11,12,2019 г.

2.

76018 / 16.09.2020 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

*********

АУЗ  № ГЯ76018-1 / 11,12,2019  г.

3.

76020 / 16.09.2020 г.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

*********

АУЗ № ГЯ76020-1 / 11,12,2019 г.

4.

76299 / 16.09.2020 г.

"ЕЛ ДОРАДО" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ76299-1 / 16,12,2019 г.

5.

76470 / 16.09.2020 г.

НИКОЛИНА СТОЙЧЕВА СТАМОВА

*********

АУЗ № ГЯ76470-1 / 19,12,2019 г.

6.

83140 / 16.09.2020 г.

ИЛИЯНА АНДОНОВА ПЕТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ83140-1 и ГЯ83141-1 от 06,07,2020 г.

7.

81569 / 16.09.2020 г.

ИВАНКА МИЛЕВА ГАЙДАДЖИЕВА-СУТЕР

*********

АУЗ № ГЯ81569-1 / 18,06,2020 г.

8.

    82046 / 16.09.2020 г.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ82046-1 / 22,06,2020 г.

9.

82114 / 16.09.2020 г.

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

*********

АУЗ № ГЯ82114-1 / 23,06,2020 г.

10.

82478 / 16.09.2020 г.

"НЮ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ" ООД

*********

АУЗ № ГЯ82478-1 / 25,07,2020 г.

 

82839 / 16.09.2020 г.

АНГЕЛ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ

 

АУЗ № ГЯ82839-1 / 30,06,2020 г.

 

83068 / 16.09.2020 г.

ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ

 

АУЗ № ГЯ83068-1 / 03,07,2020 г.

 

83869 / 16.09.2020 г.

ЗАРКО ВЪЛЧАНОВ МАРЧЕВ

 

АУЗ № ГЯ83869-1 / 14,07,2020 г.

 

83921 / 16.09.2020 г.

БИНКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

 

АУЗ № ГЯ83921-1 и ГЯ83922-1 от 16,07,2020 г.

 

84369 / 16.09.2020 г.

СТЕФАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

 

АУЗ № ГЯ84369-1 / 30,07,2020 г.

 

84661 / 16.09.2020 г.

БАРИ РОК

 

АУЗ № ГЯ84661-1 / 04,08,2020 г.

 

84662 / 16.09.2020 г.

СТЕФАНИ РОК

 

АУЗ № ГЯ84662-1 / 04,08,2020 г.

 

84956 / 16.09.2020 г.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

АУЗ № ГЯ84956-1 и ГЯ84957-1 от 06,08,2020 г.

 

85251 / 16.09.2020 г.

СТАНА ДИМИТРОВА КОСТОВА

 

АУЗ № ГЯ85251-1 и ГЯ85252-1 от 11,08,2020 г.

 

85369 / 16.09.2020 г.

НЕДЕЛЧО ДЕМИРЕВ НЕДЕЛЧЕВ

 

АУЗ № ГЯ85369-1 / 12,08,2020 г.

 

85374 / 16.09.2020 г.

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

 

АУЗ № ГЯ85374-1 / 12,08,2020 г.

 

85367 / 16.09.2020 г.

ДИНКО БЕЛИНОВ ЧОЛАКОВ

 

АУЗ № ГЯ85367-1 / 12,08,2020 г.

 

94-01-7892/1/ 16.09.2020 г.

ИВАНКА ЦОНЕВА АТАНАСОВА

 

ПРОТОКОЛ ПО ДАВНОСТ № 94-01-7892/1 / 06,03,2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2019 г. до 30.09.2019 г.    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1366 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021