Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права уведомление за издадени заповеди сразрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, с.Извор, ж.к.Възраждане,ж.р.Меден Рудник, ж.к.Изгрев, ЦГЧ, ПЗ"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 14 октомври 2020
Валидно до: събота, 14 ноември 2020

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ Х в кв.34 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.386 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2715/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х в кв.34 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.386 по КК на гр.Бургас.

 Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ I-45, ПИ с идентификатор 32367.28.152 по КК на с.Извор /в бивш масив 28, бивша местност "Край село"/

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2719/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-45, ПИ с идентификатор 32367.28.152 по КК на с.Извор /в бивш масив 28, бивша местност "Край село"/.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ I и II в кв.9б по плана на ж.к."Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2720/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и II в кв.9б по плана на ж.к."Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХ-44,24 в кв.119 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.857 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2721/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-44,24 в кв.119 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.857 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ I-84,130 в кв.10 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.84 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2722/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.81, ал.4 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-84,130 в кв.10 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.84 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХIII-2096 в кв.27 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.250 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2727/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-2096 в кв.27 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.250 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХХIV-8 и ХХХV-8 в кв.73 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.1167 и 07079.820.1168 по КК на гр.Бургас /в бивша местност "Манастирското"/

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2728/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIV-8 и ХХХV-8 в кв.73 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.1167 и 07079.820.1168 по КК на гр.Бургас /в бивша местност "Манастирското"/.

                                                                                                                                                                       Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХVII-753 в кв.4а по плана на ПЗ "Юг-Запад", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.753 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2729/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-753 в кв.4а по плана на ПЗ "Юг-Запад", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.753 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХII-3298 в кв.25, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 13/Смф, съгласно ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3298 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2730/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-3298 в кв.25, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 13/Смф, съгласно ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3298 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                      Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХII-3298 в кв.25, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 13/Смф, съгласно ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3298 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2730/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.124а, ал.2, от ЗУТ  разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-3298 в кв.25, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 13/Смф, съгласно ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3298 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 820 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021