Съобщение до „СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 19 октомври 2020
Валидно до: понеделник, 26 октомври 2020

 

Съобщение до "СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. "Еделвайс" №2 с управител: Константин Стоянов Стоилов

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ

 

 

ДО

Г-Н КОНСТАНТИН СТОЯНОВ СТОИЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА "СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ" ЕООД

УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" №2

ГР. НЕСЕБЪР

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Константин Стоянов Стоилов - управител на "СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. "Еделвайс" №2, за съставен Констативен акт №И-17/09.09.2020 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: "Плътна ограда", находящ се по северната граница на УПИ V-227, кв.31 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.820.440 по КК на гр. Бургас, на основание чл. 225а, ал. 2, във връзка чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт №И-17/09.09.2020 г.

            С цитираният Констативен акт №И-17/09.09.2020 г., може да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Изгрев" при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.47), стая №4.

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас - Дирекция "ЦАУ Изгрев" (к-с "Зорница", бл.47, гр. Бургас) в седемдневен срок считан от датата на съобщаването му.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакт:

Недялка Йорданова - главен специалист КС, тел. 056/86 32 35.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 814 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021