Сградата на НАП в Бургас става енергийноефективна

Размер на шрифта: A A A Назад
вторник, 20 октомври 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов
Сградата на НАП в Бургас става енергийноефективна

Сградата на териториалната дирекция на НАП в Бургас става енергийноефективна. Тя ще претърпи мащабна реконструкция, която ще подобри нейната функционалност.

С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще бъдат постигнати няколко важни резултата. След обновяването нейният енергиен клас ще се повиши от D на B.

Прогнозите са разходите за електроенергия да бъдат намалени с 665 872 kWh за година, което е близо 44 % в сравнение с потреблението към настоящия момент.

Ремонтните дейности предвиждат цялостна подмяна на окачената фасада на сградата и пълна рехабилитация на покрива.

Осветлението също ще бъде подновено с нови енергоспестяващи лампи. Системите за отопление, охлаждане и вентилация също ще се реновирани.

За повишаването на енергийната ефективност е предвидено инсталиране на система за намаляване потреблението на ток, включително и чрез фотоволтаични панели за собствени нужди.

Наред с подобряването на енергийната ефективност в сградата, в проекта за нейната реконструкция е предвидено тя да бъде с по-високо ниво на сигурност и достъпност.

Това включва изграждането на нови съоръжения за по-лесното и удобно придвижване на хора с увреждания до административните части.

На външната страна на сградата ще бъде изградено второ, аварийно стълбище, което ще позволява безопасна евакуация при пожар.

Проектът "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар Петър" №5Б)", ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0013-C02 се финансира по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 и се реализира с подкрепата на Община Бургас.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2439 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021