Съобщение до Таня Радева за издадена Заповед №2294/11.09.2020г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 21 октомври 2020
Валидно до: вторник, 03 ноември 2020

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Таня Радева с постоянен адрес на управление: гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Околчица" №16 за издадена Заповед №2294/11.09.2020г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №2294/11.09.2020г. за премахване на незаконен строеж: "Външна тоалетна", находящ се частично върху уличната регулация на ул."Осъм" и в УПИ III-426, кв.54 по плана на кв."Ветрен", гр.Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас.

Със съдържанието на Заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист "Контрол на строителството" - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21; 0889 002 011

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 749 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021