До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Оборище“ №40

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 22 октомври 2020
Валидно до: сряда, 04 ноември 2020

Уведомяваме Ви, че е издаденото разрешение за строеж П-69/21.10.2020 г.  за обект "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.5 И ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.43.1.6 В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБЕДЕНЯВАНЕ В ЕДНО ЖИЛИЩЕ."

находящ се: ПИ с идентификатор 07079.609.43.1.5, 07079.609.43.1.6, УПИ V-1636, кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. "Оборище"  № 40.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №5 в Дирекция "ЦАУ Приморие"   всеки ден  от 8,30 до 12,30ч. 

АРХ.Д. Алексиев
ГЛ. ЕКСПЕРТ  "УПА"                                                          

ИЗГОТВИЛ: С.Ангелова
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 480 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021