Съобщение до "НУЕВА" ООД И Ирина Ганева за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 26 октомври 2020
Валидно до: неделя, 08 ноември 2020

 ДО                                         
"НУЕВА" ООД
УЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"48, ЕТ.4
ГР. БУРГАС

ДО
ИРИНА ТОДОРОВА ГАНЕВА
Ж.К."ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.12, ВХ.4, ЕТ.6
ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1641 по КК на гр.Бургас, находящ се в предвиденото с ОУП разширение на населеното място, с който за имота се обособява УПИ с функционално отреждане "За складово-производствени и административни дейности" с предвидено ново свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от съседни имоти, с показатели за застрояване за устройствена зона "8/Пп", както следва: Височина 3 ет./до 10 м/, Плътност на застрояване до 80%, Кинт до 2,5 и Озеленяване мин.20%.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта  чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл. специалист  в Дирекция "Устройство на територията"
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 671 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021