Вижте екобюлетина за изминалата седмица

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 09 ноември 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов
Вижте екобюлетина за изминалата седмица

Завишение на средно-денонощните норми при фините прахови частици от 1.55 пъти е отчетено през изминалата седмица в квартал "Долно Езерово". Данните са от автоматичната измервателна станция в този жилищен район, като завишението е отчетено на 2 ноември.

Най-вероятната причина за завишената норма е битово отопление с твърди горива.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.  

Резултатите от изпитването и химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2161 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021