Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 09 ноември 2020
Валидно до: сряда, 25 ноември 2020

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ 4/09.11.2020г.

 

СИДИЕМ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Заповед за възлагане на ревизия №4/20.10.2020г.

 

Искане за представяне на документи

№70-00-7319/21.10.2020

2

№ ММ87058 - 1/09.11.2020 г.

ИВАН ДИМОВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ87058 - 1/16.09.2020

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 09.11.2020 г. до 25.11.2020 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 487 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021